UTBILDNING

KomMed Cloud innehåller många möjligheter som kan göra stor skillnad vid användandet. En grundförutsättning är dock att säkerställa att de egna användarna har god kunskap vid sitt användande av systemet. Det är väsentligt att även personer som planerar aktiviteter eller som finns i ledningsfunktioner får tillfälle att lära sig om hur man får ut mesta möjliga effekt av användandet av KomMed Cloud.

Användarkurser
KomMeds kursutbud riktar in sig på såväl nya användare som mot användare som arbetat i KomMed Cloud och behöver lära mer om olika funktionsområden. Håll utsikt efter de utbildningstillfällen som erbjuds från tid till annan.

Lednings- och chefskurser
KomMeds kursutbud omfattar bl a analys- och ekonomifördjupning. Vi kommer även att erbjuda seminarier kring olika specialområden i anslutning till insamlingsverksamhet eller medlemshantering. Vi erbjuder löpande  utbildning kring användandet av automatiska CRM-processer. Håll utsikt efter de utbildningstillfällen som erbjuds.