Dymaniska egenskaper

Bakgrund
De flesta organisationer har behov av att märka upp personer (medlemmar, intressenter, volontärer, evenemangsdeltagare eller givare) på olika sätt. I KomMed Cloud är det möjligt att gruppera personer med förutbestämda ”egenskaper”. Ibland kan det även vara bra att notera ett ”värde” på en ”egenskap” som är tilldelad en person.

Klassning av Egenskaper
I KomMed Cloud kan man bestämma om en egenskap ska ”slå igenom” i hela organisationen eller för en enskild organisationsenhet (lokalförening, församling eller motsvarande) Det innebär att en lokalavdelning eller en församling kan använda ”sina egna” egenskapsmärkningar.

För varje egenskap kan man ange ett valfritt antal innehållsalternativ. Ett exempel:

Egenskap Egenskapsvärde
Yrke Snickare
Sjuksköterska
Lärare
Volontär Teknik
Servering
Ungdomsledare

 

I KomMed Cloud är det möjligt att klassa egenskapstyp

Enkel egenskap Innebär att endast ett egenskapsvärde ska kunna anges på en egenskap.
Fler-egenskap Göra de möjligt att låta fler egenskapsvärden vara aktiva på en egenskap.
Värdeegenskap Möjligt att ange ett värde på egenskapen.

Urval baserat på Egenskaper
Det är vid varje tillfälle möjligt att låta egenskaper vara en del av ett urval av personer som man önskar söka fram. Ett eftersökt egenskapsvärde kombinerat med födelsedatum och postnummer kan ge en intressant grupp personer av personer i en viss åldersgrupp. Dessa kan man koppla till en aktivitet som: ett mejl, ett SMS eller en inbjudan till ett evenemang eller något annat.

Slutsats
Användningen av Dynamiska Egenskaper i KomMed Cloud ger goda möjligheter att arbeta på ett effektivt sätt i en organisation. Det är bara fantasin som sätter gränser. KomMeds konsulter kan ge stöd och fungera som ”bollplank” i samband med skapandet av lämpliga koncept baserat på dynamiska egenskaper.