Att komma igång

Att tekniskt komma igång för en ny organisation, som inte behöver ta med tidigare data över, går snabbt. I princip är det möjligt att starta upp på egen hand för en mindre organisation. Vi rekommenderar dock stöd av vår samarbetspartner Donor4Life AB för att ta vara på möjligheterna på bästa sätt.

För organisationer som ska byta system krävs ett migrationsprojekt som säkerställer att kundens data förs över till KomMed Cloud på ett säkert sätt. I Sverige och Finland erbjuder Donor4Life AB (D4L) denna typ av tjänster. D4L erbjuder även tjänster för att i samband med driftstart utbilda kundens användare och ge ett aktivt startsstöd första tiden. Som första steg i ett migrationsprojekt rekommenderar vi att en förstudie/kartläggning genomförs. Denna ska belysa alla väsentliga aspekter för ett lyckat migrationsprojekt. Speciellt viktigt är att analysera det verkliga behovet av vilken historik som behöver ”tas med över” till det nya systemet. Allt detta erbjuder D4L.

Förstudie

Donor4Life AB (D4L) kan även genomföra en fristående förstudie som kan vara användbar som ett upphandlingsunderlag redan innan beslut om val av nytt system görs.