Drift av KomMed Cloud

KomMed AB svarar för databasdrift åt sina kunder. F n är driftmiljön i Googlemolnet vilket innebär att nödvändig datakapacitet vid var tid är garanterad och kopplas in dynamiskt. Det finns även ett högt säkerhetstänkande och vi följer regelverket GDPR fullt ut. Den moderna miljön gör det även möjligt att successivt ge stöd åt våra kunders användare att använda aktuella och moderna verktyg. Vi har kunder med mycket stora volymer och mindre kunder.

För KomMed Cloud-kunder i Sverige ingår automatisk filhantering gentemot tredje part, som banker, bankgiro/plusgiro samt mot svensk folkbokföring, och teleoperatörer.  Som användare av tjänsten behöver våra kunder inte bekymra sig över teknik på annat sätt än att ha moderna verktyg för att garantera användargränssnittet.

 I tjänsten ingår:

  • Tillgång till relevant driftinfrastruktur och säkerhetsarrangemang
  • Drift av webbtjänsten 24 timmar per dygn med skydd mot obehörig användning
  • Versionsuppdateringar med felrättelser och funktionsuppdateringar
  • Användarsupport
  • Automatisk filhantering