Medlemshantering

Varför är det en fördel med ett molnbaserat medlemssystem?

 1. Man är oberoendet av tid och rum!
 2. Alla som har behov av informationen kan arbeta med det arbetsredskap man är van vid (dator, datorplatta eller mobiltelefon).
 3. Lokalavdelningar får ett ”eget” medlemssystem till stor nytta för den lokala verksamheten. Lokala mail, SMS mm. Enkel och lättillgänglig hantering!
 4. Den centrala organisationen kan ge stöd till lokalavdelningar med medlemsavgifter, betalningshantering, adressuppdateringar mot SPAR mm.
 5. En uppgift – en gång fungerar i verkligheten! En viktig princip för en god och fungerande medlemshantering.

Vilken nytta har funktionärer, förtroendevalda och volontärer av KomMed Cloud?

 1. Möjlighet att aktivera sina ”egna kontakter” och använda mail-funktioner, SMS-funktioner vid kommunikation inom organisationen.
 2. Erbjuds ett fullödigt IT-stöd i sitt interna arbete och i kontakter med medlemmar och intressenter. Exempelvis genom AttGöra- påminnelser och möjlighet att lägga in tidsbestämda påminnelser (mejl eller SMS på angivna datum och klockslag) till andra personer.
 3. Det är möjligt att ”gruppera” och söka personer i olika roller eller funktioner.
 4. Det finns stöd för publicering av lokala förtroendevalda på organisationens webbplats.

Hur hanteras medlemsavgifter i KomMed Cloud?

 1. Har stöd för lokal eller central medlemsuppbörd.
 2. Vid central medlemsuppbörd är det möjligt att fördela inkomna medlemsavgifter till ”rätt” organisatorisk enhet baserat på internt regelverk. Det är möjligt att hantera lokala avgiftsolikheter mellan lokalavdelningar.
 3. Man kan hantera olika medlemskategorier som även kan vara styrande för medlemstidning eller andra medlemsförmåner.
 4. Medlemsavgifter och eventuella andra avgifter kan betalas på önskat sätt. (Se avsnitt om ”betalningskvalitet”)

Vilken medlemsstatistik kan man få ut genom KomMed Cloud?

 1. I KomMed Cloud finns möjlighet att skapa en organisationshierarki i ett valfritt antal nivåer. Kopplat till en organisationsenhet (riksförbund, distrikt eller lokalavdelning) kan man knyta medlemmar, grupperingar (styrelse, valberedning eller andra grupper).
 2. Man kan alltid följa status för medlemmar medlemsutvecklingen per organisationsenhet. Det finns möjlighet att få fram statistik på nya medlemmar, avgående medlemmar samt medlemmar som bytt lokalavdelning.
 3. Det är möjlighet att få fram åldersstruktur på medlemmar och intressenter

Övrigt att tänka på när man väljer medlemssystem?

 1. Framtida behov av betalningslösningar eller insamling av pengar? KomMed Cloud har funktioner för detta.
 2. Framtida behov av evenemangshantering? KomMed Cloud har funktioner för detta.