Kommunikation/CRM

Varför är det viktigt med en god kommunikationspolicy?
Genom en naturlig och korrekt kommunikation med givare/medlemmar ökar möjligheterna att  mottagaren tar den till sig och reagerar/agerar positivt. Budskapet behöver ibland anpassas så att det känns relevant för den enskilde mottagaren. Detta möjliggörs genom en god CRM-hantering. Ibland kan det räcka med mindre förändringar baserat på information om mottagarens tidigare beteende (givande, deltagande i evenemang eller annat). Att använda en kommunikationskanal som passar mottagaren ökar träffsäkerheten.

 

KomMed Cloud
KomMed Cloud erbjuder ett omfattande stöd för effektiv kommunikation mellan organisationen och dess givare och medlemmar. Det är möjligt att successivt styra om kommunikationen från ”tryckt information” till ”elektronisk”. KomMed Clouds CRM:s starka funktioner med bl a automatiska CRM-processer innebär att det är möjligt att skapa och vidmakthålla en modern kommunikationspolicy.