Adresskvalitet

I KomMed Cloud finns en person endast lagrad på ett ställe. Detta möjliggör ett aktivt adressunderhåll som direkt slår igenom i hela organisationen. Med korrekta adresser sparar organisationen tid, pengar samtidigt som förtroendet stiger. Information som inte når fram är en större kostnad än vad många tror.

Korrekta folkbokföringsadresser, hur kan detta säkerställas? Alla inom en organisation som kommunicerar med givare/ medlemmar/ förtroendevalda och intressenter har ett bra stöd i KomMed Cloud. En bred användning av mejl inom organisationen innebär en uppdaterad databas istället för ett ”passivt” adressregister. Det förbättrar möjligheten att ”fånga” korrekta mejladresser. Genom att använda KomMed Cloud för massmail ökar sannolikheten av att man så snabbt som möjligt fångar när någon bytt mejladress. En adress – på ett ställe inom en organisation är en viktig princip för att  kvalitetssäkra korrekta mejladresser.

Korrekta mobilnummer, hur säkerställs detta? I KomMed Cloud är det möjligt att välja den mest lämpliga kommunikationskanalen enligt organisationens eller mottagarens önskemål. Stora kostnader kan sparas genom att använda mejl eller SMS istället för traditionella brev.

Hur bör man kommunicera med sina givare/medlemmar?
Genom att SMS-betalningar sker direkt inom ramen för KomMed Cloud säkerställs korrekta mobilnummer.  När en första mobilgåva inkommer via SMS kontrolleras om mobilnumret redan finns i KomMed Cloud. Om det finns landar gåvan på korrekt personpost. Om mobilnummer inte finns skapas automatiskt en ny personpost. Detta innebär att man kan skicka SMS-meddelande (tack, bekräftelse) till betalaren (givaren/medlemmen) direkt. I KomMed Cloud finns funktioner som säkerställer att dubblettposter inte skapas vid en enskild SMS-gåva. Det finns även möjlighet att ”hämta hem” personnummer och/eller adress via mobilnummer. Det är i KomMed Cloud även möjligt att ”hämta hem” mobilnummer baserat på personnummer. Ett aktivt användanda av SMS-kommunikation inom organisationen ökar sannolikheten att man håller hög kvalitet på sina mobilnummer. Detta kvalitetssäkrar kommunikationen med givare/medlemmar.

Korrekta mejladresser, hur säkerställs detta?
En stor del av befolkningen byter adress, namn eller avlider varje år (ca 25%). Svensk folkbokföring (SPAR-registret) håller adresserna ständigt uppdaterade. KomMed Cloud omfattar en automatisk tjänst som en gång per vecka uppdaterar organisationens adresser mot SPAR. Uppdateringstjänsten kräver ingen som helst hantering av organisationens användare utan är helautomatisk. Utöver att fånga korrekta adresser säkerställer KomMed Clouds adressuppdateringstjänst att personer som avlidit direkt uppdaterar den egna databasen. En information som innebär att man slipper riskera felaktig kommunikation med personer som just avlidit.