Automatiska CRM-processer

nya möjligheter att öka insamlingsresultaten och rationalisera medlemshanteringen

Bakgrund
Under en längre tid har vi på KomMed samlat på oss kunskaper om viktiga gemensamma nämnare för kunder som har en god utveckling på sina insamlingar. Vi har även haft en löpande dialog med både kunder och intressenter om vad som kan göra skillnad när det gäller en god insamlingsutveckling.
Vi har nu därför vidareutvecklat KomMed Cloud genom att direkt i systemet bygga in möjligheten att arbeta med automatiska CRM-processer. Det innebär att man kan låta enskilda händelser i behandlingen automatiskt starta igång andra processer enligt en på förhand bestämd arbetsmetodik. Det kan handla om s k ”enkla” processer som innebär en specifik aktivitet. Det kan även handla om flera aktiviteter som är sammanhängande.

Exempel på användning
En enkel automatisk CRM-process kan exempelvis innebära att ett tack-mail skickas till samtliga gåvogivare som inte enligt tidigare regelverk skulle få ett tackbrev. Det kan även handla om att en person som anmäler ett medlemskap via mobilen direkt får en bekräftelse i form av ett SMS som bekräftar medlemsanmälan.

En flerstegsprocess kan exempelvis vara att samtliga givare som ger en mindre gåva (där man själv definierar beloppsgränsen) skickar ett tackmail till alla som har en e-postadress alternativt ett tack-SMS till personer som inte har en e-postadress men däremot ett mobilnummer.

Med KomMed Clouds automatiska CRM-processer är det möjligt att bygga händelsekedjor baserat på hur en gåva kommit in, vilket ändamål det handlar om, storleken på gåvan eller om givaren är medlem eller ej.

KomMed Cloud kommer även att erbjuda tidsstyrda automatiska CRM-processer som innebär att en aktivitet drar igång baserat på ett datum eller något annat.

Sammanfattning
KomMed Cloud automatiska CRM-processer skapar helt nya möjligheter att effektivisera och förbättra insamlings- och/eller medlemshanteringen. Vi på KomMed kommer att kunna hjälpa till att skapa automatiska CRM-processer som gör skillnad när det gäller Er verksamhet. En ny spännande värld öppnas för hur man kan genomföra sådant som många gått och drömt om tidigare.

Vi är stolta och glada att kunna nu kunna erbjuda Er kunder marknadens ledande insamlings- /medlemssystem kombinerat med ett mycket enkelt och användbart sätt att arbeta med automatiska CRM-processer. Vi berättar gärna mer om hur Din organisation på bästa sätt kan ta vara på de nya möjligheterna med KomMed Cloud.