Historik

KomMed AB har alltsedan bildandet 2006 erbjudit molnbaserade IT-tjänster (tidigare benämnda ”webbtjänster”) riktade mot insamlings- och medlemsorganisationer. Tjänsten har löpande byggts vidare i den takt nya kunder tillkommit. 2020 är ca 70 svenska och finska organisationer av olika storlek anslutna till KomMed Cloud. Under 2018 och 2019 gjordes en större teknisk uppgradering av tjänsten som skapade en plattform för den framtida produktutvecklingen.

De organisationer som använder KomMed Cloud utgör en viktig del av civilsamhället och verkar exempelvis med hjälpverksamhet i tredje världen, social verksamhet, medicinsk forskning, antidrogverksamhet, naturskydd, kristna samfund samt medlems- och handikapporganisationer och politiska organisationer.