Tillbaka till KomMed CloudJag vill att en säljare kontaktar migLadda ned produktblad

Översikt KomMed Cloud CRM

KomMed Cloud CRM är avsedd för medelstora och stora organisationer som önskar förbättra och vidareutveckla sin insamlings-, fadder-  och/eller medlemsverksamhet. KomMed Cloud CRM står under kontinuerlig utveckling och använder modern CRM-teknik för att automatisera kundernas arbetsprocesser. Kunden har möjlighet att vid var tid själv ta ställning till i vilken grad man önskar använda de automatiska CRM-processerna eller ej. De automatiserade CRM-processerna ger organisationen möjlighet att rationalisera rutinuppgifter och fokusera på kärnverksamheten.

Funktioner i KomMed Cloud CRM

Funktionsomfånget är heltäckande och alla funktioner som är utvecklade inom ramen för KomMed Cloud ingår i KomMed Cloud CRM. Man har möjlighet att genom parameterinställningar bestämma vilka funktioner man önskar använda och även på vilket sätt funktionerna ska användas.

Utöver de mycket omfattande generella funktionerna i KomMed Cloud CRM ingår även automatiska CRM-processer som innebär helt nya möjligheter att systematisera och rationalisera arbetsprocesser på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. De automatiska CRM-processerna är tätt knutna KomMed Clouds övriga funktioner vilket ger en mycket användbar funktionalitet för organisationer som har högt ställda krav. Man kan använda allt från enkla händelsestyrda CRM-processer till mer utvecklade processkedjor enligt egna fastställda regelverk. Automatiska CRM-processer kan även vara tidsstyrda.

Varför version KomMed Cloud CRM

Med KomMed Cloud CRM har man tillgång till ett professionellt CRM-system som är utvecklat för branschen och som har relevanta och användbara funktioner som vidareutvecklas kontinuerligt. Detta innebär att man kan tillämpa en på förhand fastställd strategi för bearbetning och behandling av sin givar- och/eller medlemsdatabas.