Rapporter

Att regelbundet få information

I sitt arbete förväntas man ofta ta fram rapporter ur registret som visar på antingen statistik eller t.ex. obetalda löften. KomMed kan sätta upp en regelbunden överföring av rapporter till er så att ni kan fokusera på annat än att söka fram data.

AUTOGIRO

Många av KomMeds kunder använder autogiro för att samla in pengar eller för att ta in medlemsavgifter. För de givare och medlemmar där det lyckas att dra pengar är det ett av de mest effektiva sätten att samla in på. Det som är svårare är att ta fram information kring de personer där det inte kan dras pengar av någon anledning.

+