KOMMED CLOUD-KUNDER I UTVECKLANDE SAMVERKAN!

 Exempel på organisationer som använder KomMed Cloud:

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

= Samlar in pengar

+

 

Använder KomMed Cloud för sin insamlingsverksamhet.

= Har medlemmar

+

 

Använder KomMed Cloud för att organisationens medlemshantering.

= Har månadsgivande +

 

Använder KomMed Cloud för organisationens månadsgivande med helintegrerad betalningshantering. Betalningshanteringen inbegriper automatisk filöverföring mellan banken och KomMed Cloud. Månadsgivande avser Autogiro och för vissa kunder även SMS-månadsgivande.

= Använder SMS +

 

Använder KomMed Cloud för organisationens hantering av SMS-gåvor. KomMed Clouds lösning för SMS-betalningar är helintegrerad med övriga insamlingsfunktioner i KomMed Cloud. Det innebär att man kan följa upp SMS-kampanjer, styra till korrekt ändamål, hantera eventuell skattereduktion och namn och personnummersätta personer baserat på använt mobilnummer. Prefixhantering (vilket kortnamn man använder på gåvan) finns inbyggd i KomMed Cloud. KomMed har avtal med WyWallet och svarar även för betalningshanteringen av inkomna gåvor.

= SPAR-uppdaterar +

 

Använder KomMed Cloud för att veckovis automatiskt uppdatera sina adresser baserat på svensk folkbokföring, SPAR. Den automatiska adressuppdateringen är helt integrerad med övriga KomMed Cloud vilket bl a innebär att man får en korrekt adresshistorik för varje person.