Analys med jämförelser

För våra Kunder kan KomMed göra en analys av insamlingsarbetet och ställa resultatet i relation till genomsnitten i hela KomMed-gruppen. Arbetet består av två timmars intervju på plats hos kunden, framtagande av relevanta nyckelvärden från kundens databas, en skriftlig och muntlig presentation innehållande de framtagna nyckeltalen ställda i relation till KomMed-gruppen samt tre konkreta tips och råd på hur just din organisation kan öka sina insamlingar.

Ett uppdrag består av några delar:

 • Möte och intervju med organiationen
  Syftet med mötet är att kartlägga vilka delar av KomMed Cloud som används, hur organisationen arbetar med kampanjer, betalvägar mm.
  Tid för intervju på plats, eller per telefon om ett möte ej är möjligt, är två timmar.
 • Genomgång av organisationen databas
  KomMed gör sökningar och tar fram statistik över de delar som framkom i intervjumötet för att infoga nyckeltal i rapporten nedan.
 • KomMed tar fram tre konkreta förslag på hur organisationen kan öka sina insamlingar och/eller arbeta effektivare.
 • KomMed tar fram jämförande data/nyckeltal från KomMed Clouds genomsnitt och ställer dessa i relation till organisationens egna siffror.
 • En rapport skrivs med slutsatser, rekommendationer och nyckeltal (presenteras som grafer)
 • KomMed gör en muntlig presentation för organisationen på en timme där resultatet av rapporten presenteras och diskuteras.

Arbetet från första intervju till muntlig presentation är c:a en vecka beroende på mötesmöjlighet. Fast pris för ovanstående tjänst är 9 900 SEK plus moms.