Registreringshjälp

När tiden inte räcker till

KomMeds samarbetspartners (i Sverige Donor4Life AB) kan hjälpa till med registreringar i ert register. Det kan röra sig om alltifrån plusgirobetalningar till autogiroansökningar och medlemsregistreringar.

REGISTRERING
AV
BETALNINGAR

Alla organisationer hanterar i någon grad manuella registreringar av betalningar. Det kan röra sig om gåvor som inkommit på ett Plus- eller Bankgirokonto utan OCR, medlemsavgifter som betalats kontant eller stående överföringar mellan två bankkonton.

+

 

REGISTRERING
AV
AUTOGIRO

Organisationer som arbetar med autogiro känner väl den process en givare/medlem måste tas igenom för att ett autogiro skall starta. Det gäller inte bara arbetet med att faktiskt få in utskickad medgivandeansökan på skriven utan även att hantera fel i ansökan, registrering av korrekt löfte/korrekt avgift och uppföljning av första dragningen.

+